Calendar

Month Week Day
December 2017
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
November 27, 2017 November 28, 2017 November 29, 2017 November 30, 2017 December 1, 2017 December 2, 2017

Category: ServicesChiredzi: Saturday Service

Chiredzi: Saturday Service
December 3, 2017

Category: ServicesChiredzi: Sunday Service

Chiredzi: Sunday Service
December 4, 2017 December 5, 2017 December 6, 2017 December 7, 2017 December 8, 2017 December 9, 2017

Category: ServicesHarare: Saturday Service

Harare: Saturday Service
December 10, 2017

Category: ServicesHarare: Sunday Service

Harare: Sunday Service
December 11, 2017 December 12, 2017 December 13, 2017 December 14, 2017 December 15, 2017 December 16, 2017

Category: ServicesChiredzi: Saturday Service

Chiredzi: Saturday Service
December 17, 2017

Category: ServicesChiredzi: Sunday Service

Chiredzi: Sunday Service
December 18, 2017 December 19, 2017 December 20, 2017 December 21, 2017 December 22, 2017 December 23, 2017

Category: ServicesHarare: Saturday Service

Harare: Saturday Service
December 24, 2017

Category: ServicesHarare: Sunday Service

Harare: Sunday Service
December 25, 2017 December 26, 2017 December 27, 2017 December 28, 2017 December 29, 2017 December 30, 2017 December 31, 2017